Hồng Sâm Hàn Quốc

Showing 1–9 of 22 results

Sắp xếp theo:

Cao Đặc Hồng Sâm 365

6 Years Korean Red Ginseng Extract 365
(2)
1.300.000 1.050.000

Hồng Sâm Củ Tẩm Mật Ong Deadong

Honeyed Korean Red Ginseng
(0)
1.350.000 1.250.000

Hồng Sâm Lát Tẩm Mật Ong Deadong

Honeyed Korean Red Ginseng Slices
(8)
900.000

Kẹo Dẻo Hồng Sâm 300gr

Korean Red Ginseng Jelly
(5)
110.000

Kẹo Hắc Hồng Sâm 300gr Hàn Quốc

Korea Black Red Ginseng Candy
(3)
110.000 70.000
(1)
160.000 120.000
(3)
80.000 50.000
(5)
650.000
0

TOP

X